Patrocinadors

 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/filefield/filefield.module on line 13.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/filefield/filefield.module on line 14.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/gallery/gallery.module on line 4.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/imagefield/imagefield.module on line 9.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/imagefield/imagefield.module on line 10.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/taxonomy_menu/taxonomy_menu.module on line 14.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/taxonomy_menu/taxonomy_menu.module on line 17.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/bootstrap.inc on line 690.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/module.inc on line 274.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/theme.inc on line 155.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine on line 15.
 • warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/theme.inc on line 1066.
 • warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/theme.inc on line 1066.
 • warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/theme.inc on line 1066.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/gallery/gallery.module on line 330.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/gallery/gallery_user.inc on line 4.
 • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/theme.inc on line 649.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/includes/module.inc on line 274.
 • warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/vhost/cpcongres.cat/home/html/modules/gallery/gallery.module on line 292.

Avis_Legal

Tornar a la pàgina anterior

 1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A LA PERSONA USUÀRIA
 2. PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS I HIPERENLLAÇOS
 3. RESPONSABILITAT ÚNICA DE LA PERSONA USUÀRIA
 4. EXISTÈNCIA D’ENLLAÇOS A ALTRES ESPAIS D’INTERNET
 5. DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DEL CPCONGRÉS
 7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

         1.   OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A LA PERSONA USUÀRIA

El CLUB PATÍ CONGRÉS, (en endavant CPCONGRES) ofereix als seus socis/es, afeccionats/des, seguidors/res i col·laboradors/res, així com a qualsevol altra persona interessada en el CPCONGRES i usuària d’Internet, de forma gratuïta, l’accés i informació general que apareix al lloc web www.cpcongres.cat.

Els usuaris i usuàries d’Internet que accedeixen al web del CPCONGRES assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de l’esmentat lloc web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús que més endavant es ressenyen.

Per aquesta raó, la persona usuària és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació del web www.cpcongres.cat, com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable, davant el CPCONGRES i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació no elaborada pel CPCONGRÉS o no publicada sota el seu nom de forma oficial. De manera especial, el CPCONGRES rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços (links), autoritzats o no, a les pàgines web de CPCONGRES.

1.1.  MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

CPCONGRES es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació i configuració de la Web.

Per la naturalesa pròpia del present espai Web, és possible que es modifiquin o s'incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals.

Si alguna clàusula d'aquestes condicions d'ús és declarada nula, les demés seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes condicions.

Per això, els usuaris/àries queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada cop que entrin a l'espai Web, assumint que els hi seran d’aplicació les condicions corresponents que es trobin vigents al moment del seu accés.

         2.   PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS I HIPERENLLAÇOS

La persona usuària s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web del CPCONGRES ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del CPCONGRES amb poder suficient a tals efectes.

En el cas de disposar d’un enllaç hipertext autoritzat a alguna de les pàgines de CPCONGRES, la persona usuària ha de saber que està entrant a  www.cpcongres.cat i ha de percebre en el seu navegador a la seva direcció URL.

         3.   RESPONSABILITAT ÚNICA DE LA PERSONA USUÀRIA

L’accés al lloc web www.cpcongres.cat, així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per la persona usuària de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en matèria i bona fe. L’usuari s’obliga a complir l’anterior i a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts del lloc web, així com es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni/o il·lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen a la web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar, danyar la imatge del CPCONGRES o el mateix funcionament del web i serveis que s’hi ofereixen.

         4.   EXISTÈNCIA D’ENLLAÇOS A ALTRES ESPAIS D’INTERNET

Entre els seus continguts, el lloc web del CPCONGRES inclou enllaços amb altres webs o espais d’internet gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, el CPCONGRES no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes al CPCONGRES. Els enllaços facilitats a la web del CPCONGRES tenen finalitats informatives per a l’usuari del portal del CPCONGRES, però en cap cas situa el CPCONGRES en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers a través dels enllaços.

         5.   DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant pel que respecta al disseny del lloc web com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional.

La persona usuària pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat.

Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts de l’espai web (textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, dissenys gràfics, creativitats, codi font i software) que són de l’exclusiva propietat de CPCONGRES o de tercers, així com copiar, reproduir, adaptar, modificar, transformar, descompilar, distribuir, permetre l' accés del públic mitjançant qualsevol tipus de comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del lloc web si no és amb la prèvia autorització del CPCONGRES que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida per persona amb facultats suficients.

Les persones usuàries i col·laboradores que enviïn al lloc Web observacions, opinions, fotografies, vídeos, comentaris per correu electrònic o por qualsevol altre mitjà, s'entén que autoritzen a CPCONGRES per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i qualsevol altre dret d'explotació.

Qualsevol imatge, text o informació que aparegui als nostres continguts no té sentit propagandístic sinó informatiu y per tant, declinem qualsevol responsabilitat respecte al mateix. De tota manera, qualsevol que tingui un problema amb les fotos o vídeos o textos que apareixen al nostre espai Web, poden contactar amb nosaltres per tal que sigui retirat, sense que CPCONGRES hi tingui cap inconvenient.

         6.   EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DEL CPCONGRES

El CPCONGRES en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les:

- Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;

- ús per part de tercers d’elements propietat del CPCONGRES que confonguin la seva personalitat;

- infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;

- defectes als serveis o errors als continguts de la web del CPCONGRES; per tant, la persona usuària ha d'extremar la seva prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

- incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la web del CPCONGRES;

- manca de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis;

- conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

         7.   LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

Per a qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en relació amb els serveis i continguts del web del CPCONGRES (www.cpcongres.cat), així com en relació amb la interpretació i/o execució de les presents condicions, el CPCONGRES i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

CPCONGRESperseguirà el incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que els pugui correspondre en dret.